دانش پلاس

دانش پلاس مرجع دانلود مقالات، پروژه، پایانامه ،جزوه، پاورپوینت، گزارش کارورزی،در رشته های مختلف

 

 

پاورپوینت مركز ارزشيابي و توسعه منابع انساني ومديريت گروه سايپا

مركز ارزشيابي و توسعه منابع انساني ومديريت گروه سايپا

نام شرکت
شركت ايراني توليد اتومبيل (سايپا) سهامي عام
موضوع فعاليت
توليد و ساخت انواع خودرو سبك و سنگين و اجزا و  لوازم و قطعات يدكي آنها   و فروش  آوردها و همچنين انجام هر نوع سرمايه گذاري و عمليات صنعتي  بازرگاني و خدمات سود آور
تاريخ تاسيس :1345
تعداد پرسنل : 8500 نفر

چشم اندازگروه سايپا
خودرو ساز جهاني
انتخاب اول مشتريان ايراني
همكار برگزيده خودروسازان جهاني
توانمندي منابع انساني
دليل اول انتخاب محصول توسط مشتريان ايراني
الگوي پيشرفت علمي و صنعتي در سطح كشور
علت اول انتخاب به عنوان همكار برگزيده خودروسازان جهاني
24 اسلاید

 

پاورپوینت ارزشيابي و پايش برنامه هاي آمادگي براي شرايط فوق العاده

ارزشيابي و پايش برنامه هاي آمادگي براي شرايط فوق العاده
ارزيابي و پايش
براي تعيين ميزان آمادگي سيستم در مواجهه با شرايط ويژه ناچار به ارزشيابي و پايش هستيم تا بتوانيم:
سياستهاي خود را اصلاح نماييم
ميزان آسيب پذيري خود را تعيين كنيم
برنامه ريزي نماييم
سازماندهي نماييم
آموزشهاي لازم را ارايه نماييم

روشهاي مختلف ارزشيابي و پايش
تحليل سيستم

ارزشيابي برنامه

ارزشيابي از طريق checklist

ارزشيابي از طريق مانور و تمرين

19 اسلاید

 

پاورپوینت آشنايي با SPSS

موسسه عالى آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزىآشنايى با SPSSمدرس دكتر فرج اله رهنوردكارشناسى ارشد مديريت دولتى
تحليل آمارى (Statistical Analysis)
هر آناليز آمارى شامل مراحل زير است:
 توصيف داده‌ها: نمايش و خلاصه كردن داده ها
آزمون فرضيات: نتيجه گيرى در مورد گروه بزرگتر (جامعه) از روى اطلاعات به دست آمده در يك نمونه
ارزيابى روابط: مطالعه روابط بين متغيرها
151 اسلاید

 

 

پاورپوینت استراتژيهاي مطلوب desired strategies

استراتژيهاي مطلوب desired strategies
بهترين عملكرد
رهبر بودن در صنعت
بهترين بودن در كلاس
بهترين بودن در ترويج
بودن در كلاس جهاني
تعريف استراتژي
راهي است كه رسيدن به هدف را تضمين نموده و جهت گيري سازماني را براي بكارگيري توانمندي سازماني و بهره گيري از فرصتها  فراهم مي سازد

113 اسلاید

 

پاورپوینت تعاریف مختلف ریسک

تعاریف مختلف ریسک
فرهنگ وبستر ریسک را در معرض خطا قرار گرفتن تعریف کرده است
 فرهنگ لغات سرمایه گذاریHildreth 1988 :زیان بالقوه سرمایه گذاری که قابل محاسبه است
ریسک در زبان چینیان با 2 علامت نشان داده می شود:
علامت اول به معنی خطر و علامت دوم به مفهوم فرصت می باشد
گالیتز: هرگونه نوسانات در هرگونه عایدی ---چه مثبت چه منفی ---می داند(Galitz 1996)
اولین بار هری مارکویتزMarkowitz 1952  شاخص عددی برای ریسک معرفی کرد(وی ریسک را انحراف معیار چند دوره ای یک متغیر معرفی کرد)
به عنوان مثال ریسک نرخ ارز در خلال سالهای 1371-1381 عبارت است از انحراف معیار نرخ ارز در این سالها
 هیوب Hube 1998 :احتمال کاهش درآمد یا از دست دادن سرمایه  (جنبه منفی نوسانات)

ریسک جامع

(ریسک های غیر مالی منجر به تحریک ریسک های مالی می گردند و در نهایت ریسک مالی منجر به نوسانات قیمت می گردد)  
10 اسلاید

 

پاورپوینت برنامه ريزي راهبردي فن آوري اطلاعات و ارتباطات

برنامه ريزي راهبردي فن آوري اطلاعات و ارتباطات
ICT
Strategic Planning

ارزش آفريني
رشد سريع    
بهره وري     
ICT گام ها و فعاليتها در برنامه ريزي استراتژيك
گام اول
تدوين سند راهبردي توسعه فناوري
 اطلاعات و ارتباطات
    بررسي  ،   شناخت  ،   تحليل   سازمان    و    فعاليت هاي  ICT  با تاكيد بيشتر در  اصلي كسب و كار  سازمان

   بررسي  و  نهايي  نمودن  ماموريت   ،   چشم انداز  ،  اهداف و استراتژيهاي كسب و كار و ICT

    مستند سازي  وضع موجود كسب كار سازمان   , شناخت نقاط قوت ، ضعف ، فرصتها و تهديدها SWOT  سازمان  و SWOT در بخش ICT

   محك زني   و   مطالعه   تطبيقي  Bench marking    و
شناخت بهترين تجربيات در صنايع مربوطه در جهان

   تهيه وضع مطلوب  To-Be ) )   و  برشمردن مزاياي آن

 

پاورپوینت چگونگی تنظیم طرح پژوهش(Research Proposal)

چگونگی تنظیم طرح پژوهش(Research Proposal)
فهرست مطالب 1
مقدمه
عنوان پژوهش
مسئله پژوهش
اهمیت مسئله پژوهش
اهداف پژوهش
پیشینه پژوهش
سئوال های پژوهش
تعریف مفاهیم

خمیره پژوهش
 كل و جزء
 روش اجراي پژوهش
 انتخاب پایگاه پژوهش و  شرکت کنندگان
 نقش پژوهشگر
 نمونه گیری
فهرست مطالب 2 »

45 اسلاید

 

پاورپوینت بررسی بازاریابی بر تصمیم گیری خرید دئودرانتموضوع:
بررسی تاثیر سه شاخص از عناصر آمیخته بازاریابی بر تصمیم گیری خرید دئودرانت

بيان مساله
      مشتري يا در واقع مصرف کننده نهايي محصول داراي يکسري خواست ها و نيازهايي مي باشد که اين خواسته ها و نيازها متاثر از حالات رواني، احساسي و فيزيکي او مي باشد که انتظار دارد در ازاء مصرف محصول به اين خواست ها و نيازها پاسخ دهد. مجموعه اين فعاليت ها و حالات رواني، احساسي و فيزيکي شکل دهنده رفتار مصرف کننده مي باشد. رفتار مصرف کننده در برخورد با يک کالا يا محصول و استفاده از آن محصول متاثر از عوامل متعددي مي باشد که در واقع اين عوامل مي باشند که مصرف کننده را به سمت استفاده از محصول سوق مي دهند و يا باز مي دارند.
      رفتار مصرف کننده در قبال يک محصول و در واقع تصميم گيري وي در جهت مصرف يک کالا يا محصول از يک سو متاثر از عوامل فردي، رواني، اجتماعي و فرهنگي مي باشد و از سوي ديگر متاثر از عواملي است که بطور مستقيم به خود محصول مرتبط مي گردد و جزء ويزگيهاي آن محصول يا کالا محسوب مي گردد که اين ويژگيهاي در قالب آميخته هاي بازاريابي از آن ياد مي گردد.
      آميخته هاي بازاريابي از عوامل متعددي تشکيل شده است. اما آنچه که در اين پژوهش به عنوان آميخته هاي بازاريابي مدنظر مي باشد عبارتند از: قيمت، محصول و توزيع. هر يک از اين سه عامل به تنهايي يا در مجموع مي توانند در شکل گيري رفتار مصرف کننده در جهت استفاده از محصول موثر باشند.آنچه در اين فرايند مبرهن است اين است كه هر كدام از طرفين مبادله خواهان كسب منفعتي در انجام معامله مي باشند . كسب منفعت بدون درايت و تدبير قبلي به هيچ حاصل نخواهد شد يا بطور خوشبينانه بصورت نسبي حاصل مي شود. در شرايط كنوني لازم است كه هر اقدام توليد كننده يا حتي فروشنده با برنامه ريزي و تحقيق صورت پذيرد. بعبارتي بداند كه مشتري يا مصرف كننده خواهان چه چيزي است؟ به چه چيز اهميت مي دهد؟ تصميم گيريش در شرايط مختلف به چه صورتي است؟ فلذا ابتدا سازمان بايد اين عوامل را بخوبي بداند و سپس در اين مسير اقدام لازم را معمول ندارد. بدون تحقيق در اين زمينه و بعبارتي بدون شناخت علايق و سلايق مصرف كنندگان هر اقدامي به منزله تيري در تاريكي محسوب مي شود . نتيجه اي جز هرز رفتن منابع نخواهدداشت.
     در اين پژوهش تلاش مي گردد تا تاثير عوامل آميخته بازاريابي را در تصميم گيري براي خريد و دئودرانت مورد سنجش قرار گيرد37 اسلاید

پاورپوینت سازمانهاي مجازی، تعاريف و مفاهيم

سازمانهاي مجازی، تعاريف و مفاهيم
در ادبيات موضوع سازمانهاي مجازي سه نوع رويکرد متفاوت وجود دارد :

1-- برخي سازمانهاي مجازي را اساساً يک سازمان الکترونيکي يا روي خط مي دانند طرفداران اين نظريه Amazon .com را به عنوان نمونه اي از اين نوع سازمانهامعرفي مي کنند.
 
2- رويکرد دوم سازمانهای مجازي را ساختارهای سازمانها مي دانند که بر مبناي همکاري هاي دو جانبه وبه جهت تسهيم توانايي ها ، مهارتها،دانش ومنابع يکديگر يا به منظور توليد کالا يا خدماتي يا خاص يا بهره برداري از فرصتي ويژه گرد هم آمده اند .

- 3رويکرد سوم شايد بيشتر از بقيه موجب نوعي سردرگمي گردد .اين رويکرد در واقع ملقمه اي از دو رويکرد قبلي باشد که در آن نويسندگان براي بيان مفهوم سازمان مجازي ، مفهوم سازمان الکترونيک يا روي خط ومفهوم شبکه اي موقت ازافراد ،عقايد ، توانايي ها ومنابع راکه به منظور هدفي خاص گرد هم مي آيند يا بجاي يکديکر به کار مي روند.
سازمانهاي مجازي تعاريف مفاهيم و


سازمان مجازي عبارت است از شبکه اي موقتي ازشرکتها –تامين کنندگان ،مشتريان و رقبا – که به کمک تکنولوژي اطلاعات با هم مرتبط بوده ،مهارتها وهزينه ها ريسک ومنافع خود را تسهيم نموده  و به بازاريکديگردسترسي پيدا مي کنند . اينگونه سازماني به کمک  تکنولوژي اطلاعات مي توانند بر محدوديتها زمان ، مکان و شکلها ثابت سازماني غلبه کنند.(الواني)

شرکتهاي مجازي سيال و انعطاف پذير بوده، ارتباطات با ساير شرکاء کوتاه مدت و موقت بوده وبرخلاف ساير اقسام مشارکت نظير فعاليت تجاري مشترک که براي مدت نامحدود تشکيل مي شوند تنها براي يک دوره مشخص مورد توافق شکل مي کيرد.

45 اسلاید

پاورپوینت توسعه، كسب و كار، كارآفريني

توسعه، كسب و كار، كارآفريني
تهيه و تنظيم : دكتر محمود احمد پور دارياني
چراهای موفقيت

چرا يك مدير از مدير ديگر موفق تر است؟
چرا يك شركت از شركت ديگر عملكرد بهتر دارد؟
چرا يك سازمان از سازمان ديگر عملكرد بهتر دارد؟
چرا يك كشور از كشور ديگر بهتر است؟
کشوری توسعه يافته می باشد

اقتصاد موفق

شرکتهای موفق

چگونه می توان شرکتهای موفق را ايجاد کرد؟
خالقين ايــن شرکتها چـه کسـانی هستند؟
چگونه اين شرکتها با تغييرات محيط بين الملل خود را وفق می دهند؟

كليد واژه ها

  توسعه
  كسب و كار
  كارآفريني
  
 22 اسلاید
 

پاورپوینت بازار سرمايه

بازار سرمايه
عناوين :
  نقش بازارها در سيستم اقتصادي
  بازارهاي مالي
  بازارسرمايه و اجزاي آن
نقش بازارها در سيستم اقتصادي
1)  در بيشتر اقتصادهاي جهاني بازارها به منظور انجام وظايف پيچيده تخصيص       منابع وتوليد كالاها و خدمات مورد استفاده قرار مي گيرند
2) انواع بازارها

3) بازارها مالي و سيستم مالي
بازارهاي مالي

.
.
.
13 اسلاید

پاورپوینت بررسی بازار محلی پارک های علم و فنآوری ایران

بررسی بازار محلی  پارک های علم و فنآوری ایران
فهرست مطالب:

مدیریت استراتژیک بازاریابی
تحلیل بازار (تقاضا) و مراحل آن
تعریف پارک علمی و انواع آن
پارک های علمی ایران و اهداف آنها
بازار هدف پارک ها
عوامل بازار
تعیین جایگاه نسبی پارک ها در بازار
مدل های مناسب فعالیت پارک ها در شرایط موجود و مطلوب


20 اسلاید

پاورپوینت برنامه ريزي خطي

تعريف
برنامه ريزي خطي يک فن رياضي است که براي حل مسائل حداقل و حداکثرسازي مقيد که در آنها تابع هدف و محدوديتها به صورت خطي است به کار گرفته مي شود. مقيد بودن و قابليت کاربردي برنامه ريزي خطي بدين علت است که بنگاهها و سازمانهاي ديگر در رسيدن به اهداف حداکثر سازي سود ويا حداقل سازي هزينه ها و ديگر اهدافشان با محدوديتهاي زيادي مواجه مي‌شود
فرضهاي برنامه ريزي خطي
برنامه ريزي خطي مبتني بر اين فرض است که تابع هدف و محدوديتهاي مساله بايد خطي باشند به گونه اي که نمودار آنها به صورت خطي مستقيم باشد. يعني اينکه ما فرض کرده ايم قيمت خريد عوامل توليد و قيمت فروش ثابت است، بازده به مقياس ساده داريم و ترکيب عوامل توليد با توجه به دانش فني ثابت است.ثابت بودن قيمت عوامل توليد و وجود بازده به مقياس ثابت بدين معني است که هزينه متوسط و هزينه نهايي ثابت و برابر است و اگر قيمت عوامل توليد ثابت باشد سود ناشي از هر واحد محصول ثابت است و تابع سودي که بنگاه مي خواهد آن را حداکثر کند خطي است.
ثابت بودن از نظر دانش فني ترکيب عوامل توليد سبب مي شود که خط هم هزينه در بنگاه صاف و هموار نباشد بلکه متشکل از چند خط مستقيم باشد و به دليل اينکه بنگاهها و بسياري از سازمانهاي ديگر اغلب با چندين محدوديت مواجه هستند و تابع هدف و محدوديتهاي آنان در دامنه اي از عمليات به صورت خطي است برنامه ريزي خطي بسيار مفيد و قابل به کارگيري است.
23 اسلاید

پاورپوینت بهره وری


بهره وری
چرا بهره وری؟

ضرورت و اهمیت!
جواد فرشباف ماهریان
      بهره وری ایمان راسخ برای پیشرفت انسانهاست.       بهره وری در درجه اول یک دیدگاه فکری است که همواره سعی در بهبود مستمر وضع      موجود دارد.
      چشم انداز نظام جمهوری اسلامی ایران در 30 سال آینده:
راههای افزایش سرمایه گذاری
الف- از طريق افزايش سرمايه گذاري‌هاي جديد انساني و فيزيكي و افزايش ظرفيت‌هاي جديد

ب- از طريق استفاده بهتر از سرمايه‌گذاري‌هاي قبلي انساني و فيزيكي و ظرفيت‌هاي موجود

ج- از طريق استفاده از سرمايه‌گذاري‌هاي قبلي و افزايش سرمايه‌گذاري‌هاي جديد

63 اسلاید

پاورپوینت چگونگي ارزيابي عملكرد شركت ها و هيات مديره

فهرست مطالب پاورپوینت:
تعریف ارزیابی عملکرد
دلایل استفاده از ارزیابی عملکرد
عوامل موثر در تعیین سیستم ارزیابی
معرفی مدل BSC
تهیه نقشه استراتژیSTRATEGY MAP
تهیه کارت امتیازی متوازن
نمونه کارت متوازن امتیازی (BSC)
شناسایی و غربال شاخص ها
شناسایی شاخص ها
نمونه شاخص های مورد استفاده در BSC
مرتبط کردن فرآیندها با استراتژیها و تهیه شناسنامه فرایندها
برنامه های اجرایی برای استراتژی های سطح کلان شرکت
تعیین جزئیات برنامه های اجرایی
تست بالانس بودن
تجزیه و تحلیل نتایج و
بازنگری استراتژی ها
تجزیه و تحلیل نتایج و بازنگری استراتژی ها

53 اسلاید


آخرین مطالب سایت

دانلود اپلیکیشن وب سایت دانش پلاس

سفارشات انجام انواع پروژه های دانشجویی

دریافت مقالات دلخواه شما

از طریق نرم افزار اندروید دانش پلاس

نرم افزار اندروید دانش پلاس

ضمانت پرداخت

سفارشات تلفنی

کاربران گرامی دانش پلاس توجه داشته باشید در صورت نبودن مقاله ی مرتبط با موضوع شما می توانید با شماره تماس و آی دی تلگرام زیر در ارتباط باشید تا در صورت امکان برای شما فراهم کنیم . 

شماره تماس:09384211635

آی دی تلگرام: maleki70@

Scroll to top