دانش پلاس

دانش پلاس مرجع دانلود مقالات، پروژه، پایانامه ،جزوه، پاورپوینت، گزارش کارورزی،در رشته های مختلف

 

 

پاورپوینت های روانشناسی

پاورپوینت معيارهاي انسان سالم و ناسالم

شخصيت سالم
1- خود را دوست ميدارد و يه خود احترام مي گذارد (روح خداوند)

2- تونائي ذاتي خود را مي شناسد و تعادل منطقي بين خواسته ها و توانايي هايش برقرار مي کند (الگو رشديافته)

3- ميداند که تنها خود را مي تواند تغيير دهد و سعي در تغيير و کنترل ديگران ندارد

4- ثبات رواني دارد و نوسانات شديد ندارد

5- آرامش را در دون خود جستجو مي کند

6- انعطاف پذير است

7- نقش خود را در اين دنيا مي شناسد (معنا و هدف دارد)

 12 اسلاید

 

پاورپوینت کيفيت زندگي کاري و مديريت استرس

مفاهيم كيفيت زندگي كاري
كيفيت زندگي كاري عبارت است از عكس‌العمل كاركنان نسبت به كار به‌وي‍‍‍‍‍‍‍ژه پيامدهاي فردي آن در ارضاي شغلي و سلامت روحي.

        ويژگي‌هاي كيفيت زندگي كاري بيان شده در عبارات زير بر پيامد فردي منطبق است كه شامل موارد زير مي‌باشد:
پرداخت كافي و مناسب
شرايط كاري امن و سالم
 فرصت براي به‌كارگيري و توسعه بيواسطه استعدادهاي انساني
فرصت براي امنيت و رشد مداوم در آينده
انسجام اجتماعي در سازمان كار
حقوق فردي در سازمان كار
كار و كل فضاي زندگي
ارتباط اجتماعي زندگي كار

41 اسلاید

 

پاورپوینت روانشناسي كودكان 11 – 6 سال

كودكان نرمال :
1- يك ساعت روي صندلي بنشيند ، سكوت كند. در اين مدت درس بگيرد و بنويسد.
2- سر موقع از كلاس بيرون برود.
3- درس را بفهمد ، بنويسد ، تكاليف خود را انجام دهد. درس پس بدهد.
4- آرام باشد و بغل دستي را آزار ندهد.
5- نبايد كتك بخورد و كتك بزند.
6- در مدت 3 – 1 ماه حداقل 3 – 1 دوست صميمي پيدا كند.
7- با سايرين بسازد يعني ارتباط خوبي داشته باشد ، با معلم كنار بيايد.
71 اسلاید

 

پاورپوینت خود شناسي

خود شناسي
رواني
اجتماعي
خانوادگي
هوشي
اقتصادي
فيزيكي
----------
ديگري شناسي:
رواني
اجتماعي
خانوادگي
هوشي
اقتصادي
فيزيكي
 51 اسلاید

 

پاورپوینت سلامت روانی فرد

توصيف كلي:
الف : ظاهر فرد

توجه
سنخ بدني
وضعيت اندامها
توازن و وقار
لباس
آرايش موها و ناخن ها
----------------
توصيف
:
سالم
مريض حال
معذب
كودك وار
توصيف
موقر
بظاهر من يا بظاهر جوان
ژوليده
عجيب و غريب
علايم اضطراب

 

پاورپوینت هنر خوب بودن

احساسات خود را بيان کنيد

 احساسات و عواطف مخفي و سرکوب شده به بيماريهاي مثل زخم و ورم معده , کمر درد ختم  مي شوند.
 سرکوب احساسات بيماري را وخيم تر مي کند ,
 نزد محرم اسراري رويم تا صميميت , اسرار و خطاهايمان را با او قسمت کنيم.
  گفتار , معالجه ي قدرتمند و درمان عالي مي باشد
تصميم بگيريد
  شخص بدون تصميم گيري در شک و نگراني و رنج مي ماند.
  ناتواني براي تصميم گيري مشکلات , نگراني ها و پرخاشگري ها را افزايش مي دهد.
   تاريخچه بشر ساختهء تصميمات اوست
  مردمي که تصميم نمي گيرند بيماراني با مشکل ورم معده , دردهاي عصبي و مشکلات پوستي هستند.

27 اسلاید با تصویر زمینه ی منظره

 

پاورپوینت نظریه یادگیری گشتالت

پاورپوینت

کاربردهای آموزشی نظریه گشتالت :


بیشترین استفاده ها از اصول نظریه گشتالت را ماکس ورتهایمر (1945) به معلمان معرفی کرده است . او در کتاب معروف خود به نام تفکر بارآور که در سال 1945 انتشار داد اصول نظریه گشتالت را در مسائل آموزش و یادگیری بیش مندانه به کار بست.

ماکس ورتهایمر این کتاب را با افزوده هایی در سال 1959 تجدید چاپ کرد. ورتایمر در این اثر خود ماهیت حل مسئله و فنون آموزشی آن یعنی تفکر بارآور را معرفی کرده است .ورتهایمر به دو روش معمول آموزشی زمان خود ، یعنی روش مبتنی بر منطق و روش مبتنی بر تداعی گرایی ، ایراد می گرفت و می گفت این روش ها مانع درک و فهم یاد گیرنده می شوند .

برای کسب بینش که مستلزم درک و فهم مطالب است ، یادگیرنده نیاز ندارد و نباید منطقی عمل کند ، بلکه باید به طور شناختی اجزای مسئله را بازسازی و مرتب نماید تا اینکه راه حل مبتنی بر فهم مسئله را بدست آورد

بهترین کاربرد این نظریه در آموزش ، استفاده از آن جهت جایگزین کردن فهم و بینش به جای حفظ طوطی وار اطلاعات، شناخت اجزای مسئله و توانایی حل مسئله می باشد.

 

پاورپوینت اخلاق حرفه ای در پرستاری

قوانين ومقرارت حرفه اي در پرستاري
 اصولی که برای پیشگیری از درگیریهای قانونی باید توسط پرستاران رعایت شود:
رعایت استانداردهای خدمات پرستاری (حرفه ای)
ارتباطات و ارتباطات حرفه ای
رعایت اصول اخلاق و اخلاق حرفه ای
آموزش به بیمار(مددجو)
اصول ثبت و گزارش نویسی

 استانداردهای خدمات پرستاری (حرفه ای)
تعریف:  استانداردهای پرستاری توافق هایی هستند که جهت سنجش فعالیت ها به کار می روند و موجب تعیین انتظارات برای مراقبت های پرستاری موثر و ایمن می شوند.

اصول توسعه استاندارد های حرفه ای:
تمام پرستاران مسئول تصمیم گیریها و اعمال خود در حفظ کارایی شغلی خویش هستند.
مددجویان کانون مرکزی خدمات حرفه ای پرستاران و مشارکت کننده در فرآیند تصمیم گیری هستند.
هدف از کار حرفه ای دستیابی به بهترین برآیند ممکن (احتمالی) برای مددجو است که با هیچ عامل خطرسازی مواجه نباشد.
پرستاران به طور مداوم دانش خود را به وسیله آموزش ، تجربه و ارزشیابی نهایی ارتقاء می بخشند.
یک استاندارد ، عبارت قابل اطمینان معتبری است که اساس حرفه ای و قانونی کار پرستاری را تشکیل میدهد.
استانداردها معیارهای عملی را برای پرستاران نشان میدهد
 در نهایت استانداردها به درک بهتر و احترام به نقش های گوناگون مکمل پرستاران کمک می کنند.

84 اسلاید

پاورپوینت روانشناسی سیاسی

نام درس: روانشناسی سیاسی
تعداد واحد : 3 واحد
منبع درس:
1- مقدمه ای بر روانشناسی سیاسی ( انتشارات بعثت )
مولف : دکتر فتحی آشتیانی
2- جزوه روانشناسی سیاسی ( انتشارات دانشگاه پیام نور)
مؤلف : دکتر خضروی
تهیه کننده : طاهر محبوبی
(دستیار علمی دانشگاه پیام نور مرکز بوکان)

هدف کلی کتاب
هدف کلی کتاب حاضر عباتند از:
 آشنا ساختن دانشجویان با ؛
1- اصول و مفاهیم علم روانشناسی سیاسی
2- بررسی مسایل مورد بحث این علم و کاربرد آن در جامعه
جایگاه درس
درس روانشناسی سیاسی یکی از دروس پایه رشته مدیریت با گرایش دولتی است این کتاب دارای دو منبع است ، که مجموعاً 13 فصل می باشد.

360اسلاید

پاورپوینت روان شناسي تربيتي

روان شناسي تربيتي

(رشته علوم تربيتي - روانشناسي)
دكتر علي اكبر  سيف

نام درس: روان شناسي تربيتي
(رشته علوم تربيتي - روانشناسي)
تعداد واحد درس: 3 واحد
مؤلف: دكتر علي اكبر  سيف
نام تهيه كننده اسلايد: محرم پاشايي
كارشناس ارشد رشته علوم تربيتي
محل خدمت: مركز نقده
اهداف كلي

آشنايي دانشجويان با نظريه ها، اصول، مفاهيم يافته هاي روانشناسي تربيتي و كاربرد آن در محيط هاي آموزشي، تربيتي و مشاوره اي و باليني
237 اسلاید

پاورپوینت روان شناسی يادگيري

نام درس: روان شناسی يادگيري نام منبع: روان شناسی

يادگيري  نام مؤلف:دکتر حسين زارع تهیه کننده: دکتر حسين زارع تعداد واحد: 3  
اهداف کلی درس:
آشنایی با نظريه هاي يادگيري

با تأكيد بر ديدگاه هاي رفتاري و شناختي
فصل اول
دانشجو بعد از مطالعه اين فصل باید بتواند :

يادگيري را تعريف كند
واژگاني كه در تعريف يادگيري آمده است را تشريح كند
با توجه به رويكرد شناختي ، يادگيري را تعريف كند
تفاوت بين حافظه ، تفكر و يادگيري را توضيح دهد
مهمترين ويژگي نظريه هاي علمي را تشريح كند

 241 اسلاید

پاورپوینت نظریه میدانی کورت لوین

نظریه میدانی کورت لوین

کرت لوین در سپتامبر 1890 میلادی در آلمان به دنیا آمد و در دوران جوانی تحصیلات عالی خود را در دانشگاه های فریبور ، مونیخ و برلن به پایان رسانید.

از سال 1921 تا سال 1925 در دانشگاه برلن به تدریس پرداخت و در این مدت با دوتن از پیشروان مکتب گشتالت ، ورتایمر و کهلر همکاری داشت .

ساخت شخصیت:
اصول کلی نظریه شخصیت لوین:
نزدیکی و دوری :
قوت و ضعف :
سستی و سختی :
منبع
18 اسلاید

پاورپوینت رفتار با خانواده

با مردي كه در حال عبور بود برخورد کردم
اوو!! معذرت ميخوام
من هم معذرت ميخوام ,دقت نکردم...
ما خيلي مؤدب بودیم ، من و این غریبه ,خداحافظی كرديم و به راهمان ادامه دادیم
وقتي توي رختخوابم بيدار بودم صداي آرام خدا در درونم گفت: وقتي با يك غريبه برخورد ميكني ، آداب معمول را رعايت ميكني اما با بچه اي كه دوستش داري بد رفتار ميكني

پاورپوینت رفتارهای غیر کلامی

سر فصل هاي درس
مدل ارتباط رفتاري
انواع رفتار در ارتباطات
جايگاه رفتار درارتباط جمعي
نقش فرهنگ در رفتارهاي ارتباطي ( ايران وجهان)
رفتار هاي کلامي ( تعريف ، ويژگي ، عناصر،...)
کاربرد رفتارهاي کلامي در ارتباطات برنامه اي
رفتار هاي غيرکلامي ( تعريف ، ويژگي ، عناصر،...)
کاربرد رفتارهاي غيرکلامي در ارتباطات برنامه اي
استفاده از رفتارهاي کلامي و غير کلامي در اجرا و گويندگي
پايش وارزشيابي رفتارهاي کلامي و غير کلامي

پاورپوینت مهارت نه گفتن

مهارت نه گفتن:
تهیه و تنظیم : محمد علی سلیمانفام
جرات ورزی
جرأت‌ورزي يکي از مهم‌‌‌ترين مهارت‌هاي زندگي است که به افزايش اعتماد به نفس خودمان و جلب احترام ديگران منجر مي‌شود.
خيلي از آدم‌ها در رويارويي با مشکلات زندگي ناتوان‌اند و در مقابل، عدة ديگري مي‌توانند از اين مشکلات به آساني عبور کنند و به کساني تبديل شوند که ما به آن‌ها مي‌گوييم آدم‌هاي موفق.
آیاجرات ورزی قابل آموزش است؟؟؟!!!


آخرین مطالب سایت

دانلود اپلیکیشن وب سایت دانش پلاس

سفارشات انجام انواع پروژه های دانشجویی

دریافت مقالات دلخواه شما

از طریق نرم افزار اندروید دانش پلاس

نرم افزار اندروید دانش پلاس

ضمانت پرداخت

سفارشات تلفنی

کاربران گرامی دانش پلاس توجه داشته باشید در صورت نبودن مقاله ی مرتبط با موضوع شما می توانید با شماره تماس و آی دی تلگرام زیر در ارتباط باشید تا در صورت امکان برای شما فراهم کنیم . 

شماره تماس:09384211635

آی دی تلگرام: maleki70@

Scroll to top