دانش پلاس

دانش پلاس مرجع دانلود مقالات، پروژه، پایانامه ،جزوه، پاورپوینت، گزارش کارورزی،در رشته های مختلف

 

 

پاورپوینت نظارت بر ساختمان های بنایی

ساختمانهای با مصالح بنایی(نظارت)
ملاتها
نوعی بتن است که میتواند کیفیت دوام بتن را دارا باشد.ولی با زمان گیرش کم و کارآیی زیاد.
ضعیف ترین قسمت یک دیوارآجری ملات آن است.
روانی ملات:میزان آب مخلوط
روانی ملات پس از جذب آب:روانی پس از گذشت یک دقیقه از تماس ملات با آجر.

نسبت های اختلاط پیشنهادی
بهره برداری عادی
   1سیمان،2تا3ماسه مرطوب و شل
   1سیمان، 1آهک،4تا6ماسه مرطوب و شل
بارهای سنگین و شدید و زلزله
   1سیمان،4تا6ماسه مرطوب و شل
   

انواع ملاتها
نوع M :کارهای عمومی ساختمان به ویژه در زیر سطوح تمام شده و در محل های تماس با خاک نظیر شالوده ها ، دیوارهای حائل و پیاده روها
   1سیمان،4/1آهک شکفته یا خمیر آهک،3ماسه
   1سیمان، 1سیمان پرتلند،6ماسه
نوع S :کارهای عمومی ساختمان به ویژه در محل هایی که پایداری در مقابل بارهای جانبی ضروری است
   1سیمان،2/1آهک شکفته یا خمیر آهک،4.5ماسه
   1سیمان، 0.5سیمان پرتلند،4.5ماسه

 

ادامه ی مطلب در فایل دانلودی زیر

 

حجم فایل : 4 mb

فرمت فایل :ppt

[rmfid=611]

 

دانلودپاورپوینت شکل گیری شهر در ادوار مختلف تاریخ

شکل گیری شهر در ادوار مختلف تاریخ
-اهمیت بررسی و مطالعات شهر
به منظور درک مسائل شهر گرایی   
پیدایش راه حلهای مناسب جهت برقراری یک رو ند توسعه متعادل شهری و روستایی و متناسب بــا امکانات موجود ناحیه ای ، کشوری
 و حل مسائل مهاجرت روستاییان به شهرها

 انجام پژوهشایی در این زمینه
 چه در مناطق شهری و چه در مناطــق روستایی ما را برای درک و فهم پدیده واقعی که امروز با آن مواجه هستیم کمک خواهـد کرد
 و از اختلاف شدید مزایای اقتصادی ، اجتماعی شهر و روستا که در حال حاضر روبه افزایش است خواهــد کاست .
  از سوي ديگر
 شهرنشینی امروزه به یکی از پیچیده ترین فضاهای کالبدی و عملکردی تبد یل شده است
 اینکه شهرها چگونه پا می گیرند
 
 بر اساس چه روابطی به حیات خود ادامه می دهند
 
  نیروی محرکه پویایی عظیم آنها چیست

 عوامل محیطی و جغرافیایی در مکان یابی آنها تا چه حد موثر بوده است
از جمله پرسشهایی است که تنها به طور جسته گریخته مورد بررسی قرار گرفته است .

 

 

ادامه ی مطلب در فایل دانلودی زیر

 

حجم فایل : 7 mb

فرمت فایل :ppt

[rmfid=610]

 

دانلود پاورپوینت نحوه اجرای سقف کوبیاکس

کوبياکس ايران
معرفي:مجموعه شركت هاي گروه فناوري هاي  كوبياكس درسال 1997 با همراهي مهندسيني از سوسيس و ديگر مهندسين اروپائي پايه ريزي و تا سيس شده است  و اكنون تبديل به يك مجموعه متخصص در مورد اسلب هاي تخت سبك با بتن   مسلح شده است. اين دانش از سال 1387 به صورت انحصاري در ايران و تعدادي از کشورهاي منطقه در اختيار شرکت خانه سازي پارس مان سازه است.
روشهاي اجرايي سيستم دال دو طرفه با فناوري  کوبياکس
1-  به صورت درجا

 2- به صورت نيمه پيش ساخته

مراحل اجرا به صورت درجا
آماده سازي قالب (قالب بندي)

به همراه تصاویر آموزشی هر بخش

 

ادامه ی مطلب در فایل دانلودی زیر

 

حجم فایل : 26 mb

فرمت فایل :ppt

[rmfid=609]

 

پاورپوینت شهر و شهرنشینی در ایران

پاورپوینت شهرگرایی و شهرنشيني در ايران

عوامل اصلي محيطي كه در پيدايش شهرها نقش داشته است

آب و هوا

وضعيت توپوگرافيكي

ويژگيهاي اكولوژيكي

عوامل اصلي شكل گيري شهرهاي اوليه ايران

عوامل سياسي


عوامل نظامي

اهداف اصلي شهرسازي در زمان حكومت هخامنشيها

پي ريزي و شكل گيري نظام اداري منسجم تامين هدفهاي نظامي

ادامه مطلب در فایل دانلودی ...

فرمت فایل : ppt   پاورپوینت

حجم فایل : 18 mb

تعداد اسلاید : 31

[rmfid=608]

 

پاورپوینت طراحی شهری خیابانها و میادین با اسناد طراحی

تعريف طراحي شهري:

طراحي شهري عبارت است از فعاليتها ، عمليات
وفرآيندهايي كه هدفشان نضام دهي ظاهري ((formal
وعملكردي  (functional)به محيط كالبدي است.
نظم عملكردي به كارآيي، برابري وعدالت در توزيع
 وتخصيص كالاها وخدمات ومنابع ديگر در شهر
مربوط مي شود، در حالي كه نظم ظاهري به شكل
 بافت شهري ورابطه بين انسان ومحيط كالبدي يعني
زيبايي شناسي ، درك وديد ارتباط پيدا مي كند.
بر اين اساس طراحي شهري داراي خصوصيات ومشخصات زير است :
الف- طراحي شهري اساسا باجنبه هاي كالبدي و"سه بعدي" محيط ارتباط پيدا مي كند. ولي شكل شهر به هر حال از عملكردهاي آن قابل تفكيك نيست.
ب- در طراحي شهري هدفهاي مربوط به زيبايي وظاهر شهر در كنار هدف هاي عملكردي قرار دارند.
ج- براي رسيدن به هدف هاي مورد نظر ، طراحي شهري بايد مراحلي را طي كند بنام فرآيند((process ولي اين فرآيند از نتيجه وحاصل كار قابل تفكيك نيست.
د- طراحي شهري در سطوح ومقياس هاي مختلف قابل اعمال است.
ه- تعداد افراد ذي نفع در طراحي شهري زياد است ، منافع گوناگون وگاهي متضاد وبالاخره ميزان كنترل نسبي ومحدود است. (بحريني، 1981: 61-60)

 

فرمت فایل : ppt   پاورپوینت

حجم فایل : 18 mb

تعداد اسلاید : 16

 

[rmfid=607]

 

پاورپوینت ابعاد روانشناختی فضا

پاورپوینتابعاد روانشناختي فضا


عكس العمل ها در انطباق با محيط

 1- عكس العمل عمومي

 2-تنظيم  و تعديل محيط و دفاع

 3-انطباق در درك فضا

 4-انطباق در رفتار

 5-انطباق نيازها و توقعات

 6-انطباق از طريق ترك محيط

 7- درماندگي
نيازهاي انسان در فضاهاي شهري بر اساس الگوي سلسله مراتبي مازلو:


 راحتي


كشف


آسودگي


حضورفعال در فضا


حضور غيرفعال در فضا

+(به همراه تمامی نمودار ها )

فرمت فایل : ppt   پاورپوینت

حجم فایل : 18 mb

تعداد اسلاید :43

[rmfid=606]

 

 

پاورپوینت عناصر شكل دهنده فضاهای شهری

پاورپوینت عناصر شكل دهنده
فضاهاي شهري و انواع آن
استاد راهنما:
جناب آقای دکتر فاتح

انواع فضاهاي شهري

1- وروديها ( ورودي شهر – ورودي محله )

2- ميادين ( ميدان شهري- ميدان محلي- ميدان تشريفاتي-فلكه )
3- مسير ها و معابر ( خيابان شهري – خ عبوري – بولوار- خ محلي- كوچه بن بست - پياده راه – بزرگراه – زيرگذر و روگذر)

4- كناره ها و سواحل ( ساحل دريا – كناره رود دائمي – كناره رود فصلي)
5- پله ها ( پله هاي شهري – پله محلي )

سه عنصر را در تعريف فضا مؤثر مي‌دانند:

1ـ ساختمانهاي احاطه كننده

2ـ‌ كف
 
3ـ‌ سقف (آسمان)


ادامه در فایل دانلودی...

فرمت فایل : ppt   پاورپوینت

حجم فایل : 18 mb

تعداد اسلاید : 56

[rmfid=605]

 

 

پاورپوینت کیفیت فضای شهری| ppt

پاورپوینت کیفیت فضای شهری| ppt

کیفیت محیط شهری چیست؟
کیفیت محیطی نشان دهنده خصوصیات جالب محیط اطراف بوده و شامل عواملی است نظیر عوامل بصری، شنوائی و احساسی. طراحی شهری سعی بر این دارد که کیفیات مذکور را شناخته و طرق ارتقاء کیفیت و یا حفظ کیفیت آنهائی را که وضع مناسبی دارند مشخص نموده و در جهت بهبود آنهائی که مطلوبیت چندانی ندارند، تلاش نماید (بحرینی؛ 1377: 103).


- برخی از خصوصیات محیط از نظر حواس بیولوژیکی انسان موجب ناراحتی شده و ممکن است آثار زیانباری را نیز در بلند مدت به دنبال داشته باشد که از آن بی خبر باشیم؛ نظیر گرما، سرما و یا سرو صدای زیاد. لیکن عوامل ظاهری محیط نقش مهم دیگری را نیز ایفاء می کند و آن انتقال اطلاعات گوناگون است که اساس و مبنای اعمال ما می گردد. چنانچه این اطلاعات غلط یا مبهم باشد در اینصورت دستیابی به مقاصد موردنظر، به خوبی صورت نمی گیرد. محیط وسیله ارتباط اجتماعی است و از این طریق است که انسان اطلاعات، ارزش ها، احساسات و رفتارهای مطلوب را به دیگران بصورت مثبت یا منفی اثر بگذارد.
- مفهوم کیفیت محیط شهری در اولین کنفرانس Habitat سازمان ملل متحد در سال 1976 بدین صورت آمده است: «برآوردن نیازهای اساسی انسان وعدالت اجتماعی که این نیازها عبارتند از: غذا،مسکن ، شغل ، بهداشت ، آزادی ، شرافت ، امکان پیشرفت فردی وتوزیع عادلانه درآمدهای توسعه»


ادامه در فایل دانلودی...

فرمت فایل : ppt   پاورپوینت

حجم فایل : 18 mb

تعداد اسلاید : 22

[rmfid=604]

 

پاورپوینت مراحل فرایند طراحی شهری

تعاريف، فرايند و اسناد طراحي شهري

طراحي شهري چيست؟
طراحي شهري دانشي ميان رشته اي و برگرفته از دو دانش سنتي و غير سنتي است:
            الف: دانش سنتي شامل
                     هندسه و منطق
             ب: دانش غير سنتي شامل
                   برنامه ريزي شهري و
                   معماري


ادامه در فایل دانلودی...

فرمت فایل : ppt   پاورپوینت

حجم فایل : 18 mb

 

[rmfid=603]

پاورپوینت تحقیق تحلیلی بر کارکردهای اجتماعی فضاهای شهری با تاکید بر کارکردهای شبانه

پاوپوینت تحلیلی بر کارکردهای اجتماعی فضاهای شهری با تاکید بر کارکردهای شبانه
فهرست
مقدمه
تعاریف
بررسی دیاگرام مکان
بررسی ابعاد فضا
انواع کاربری های فعالیت های شبانه
بررسی مزایا و معایب فعالیت های شبانه
راهبردهاي كليدي
راهكارهايي براي تشويق فعاليتهاي شبانه امن
ملزومات فعالیت های اقتصادی شبانه موفق
بررسی نمونه موردی:شهر ملبورن

ادامه مطلب در فایل دانلود ...

فرمت فایل : ppt   پاورپوینت

حجم فایل : 18 mb

تعداد اسلاید : 36

[rmfid=602]

 

پاورپوینت اصول زيبايی شناسی ساختمان در نماهای شهری

کاربرد اصول زيبايی شناسی در نماهای شهری

«تناسبات بصری»

تناسب رابطه اي مستقل از اندازه ميان ابعاد مختلف يک فضا يا يک شيء است. (اصول و...)

مفهوم نسبت و تناسب در ارتباط ميان ابعاد يک ترکيب نهفته است. (اصول و...)
 

تناسب در ساختمان

 در يک ساختمان سلسله اي از نسبتها در ارتباط با هم بر روي انسان تاثير مي گذارند. (قواعد و...)


 تناسب در بدنه ساختمانها عبارتست از ارتباط اندازه اجزا نسبت به يکديگر و نسبت به تمام بدنه. (قواعد و...)

ادامه مطلب در فایل دانلودی ...

فرمت فایل : ppt   پاورپوینت

حجم فایل : 18 mb

تعداد اسلاید : 56

 

[rmfid=601]

پاورپوینت-آشنایی با سازه دینامیکی

پاورپوینت آشنايی با مراحل ساخت  «Davinci Tower  » 


چشم انداز کلی :
سازه های ديناميکی سازه هايی هستند که در حال حرکت خود را براي انطباق با تصـورات انـساني تغيير مي دهند; اين  ساختمانها جهت حرکت خورشيد را تعقيب مي کنـند و به سمت جهت وزش باد تغيير جهت مي دهند .
 بنابراين همسـاز شدن با طبيعت باعث مي شود اين بناها انـرژي مـورد نيـاز خود را تأمين کنند . اين نوع معماري قابليت چرخش 360 درجـه بـراي ايـجاد  ديد گـسترده اي نسـبت به جـهان، طبيعت، آينده و زندگي دارد.

ادامه در فایل دانلودی

 

فرمت فایل : pps   پاورپوینت

 

حجم فایل : 2 mb

[rmfid=599]

پاورپوینت -خلاصه کتاب طراحی فضاهای شهری

پاورپوینت -خلاصه کتاب طراحی فضاهای شهری

    هدف کتاب حاضر این است که به متقاضیان پروژه،نهادهای تأمین مالی و طرفهای ذی نفع ثالث کمک کند تا کیفیت طراحی شهری را در توسعه و باز سازی ناحیه های شهری ارزیابی کنند و به این کیفیت دست یابند.

 

جنبه های کلیدی طراحی شهری

 1) مکانهایی برای مردم:باید امن،راحت،متنوع وجذاب باشد.
2) غنی سازی آنچه که هست:تکمیل کننده محیط های قبلی باشد.
3) ایجاد ارتباط:دسترسی ها چه از نظر کالبدی و بصری
4) کار با منظره:از نظر آب و هوا و ...
5) آمیزش کاربری ها با فرم ها
6) هدایت سرمایه
7) طراحی برای تغییر:طراحی باید به حدی قابل انعطاف باشد که با تغییرات کاربری و شیوه زندگی مردم در آینده پاسخ دهد.

ادامه در فایل دانلودی

 

فرمت فایل : pps   پاورپوینت

 

حجم فایل : 7 mb

 

تعداد اسلاید : 49

[rmfid=598]

 

دانلود مجموعه نقشه های سازه فلزی ساختمان های مسکونی

دانلود مجموعه کلی  نقشه  های سازه فلزی ساختمان های مسکونی - جهت الگو

10 سری نقشه سازه فولادی در ساختمان های متفاوت از 3 تا 10 طبقه با انواع قاب های خمشی و بادبند شامل کلیه دتایل ها و جزئیات سازه فلزی.

حجم فایل:9.7 mb

فرمت فایل : dwg

[rmfid=597]

دانلود نقشه های اتوکد ساختمان مسکونی 2 طبقه 6 واحده

پلان نقشه های سازه ای ساختمان مسکونی 6 طبقه با کلیه مشخصات مورد نیاز جهت پیاده سازی قابل ویرایش

پروژه مربوط به رشته ی تخصصی معماری،ساختمان

فرمت فایل دانلودی: rar

فرمت فایل اصلی: dwg

حجم فایل دانلود: 2.9 mb

[rmfid=596]


دانلود اپلیکیشن وب سایت دانش پلاس

سفارشات انجام انواع پروژه های دانشجویی

دریافت مقالات دلخواه شما

از طریق نرم افزار اندروید دانش پلاس

نرم افزار اندروید دانش پلاس

ضمانت پرداخت

سفارشات تلفنی

کاربران گرامی دانش پلاس توجه داشته باشید در صورت نبودن مقاله ی مرتبط با موضوع شما می توانید با شماره تماس و آی دی تلگرام زیر در ارتباط باشید تا در صورت امکان برای شما فراهم کنیم . 

شماره تماس:09384211635

آی دی تلگرام: maleki70@

Scroll to top