دانش پلاس

دانش پلاس مرجع دانلود مقالات، پروژه، پایانامه ،جزوه، پاورپوینت، گزارش کارورزی،در رشته های مختلف

 

 

مقاله تاثیر ERPدرSCM

فهرست مطالب
عنوان     صفحه

فصل اول:
1 ERP -     1
1-1 وظايف اصلی ERP    1
2 - 1اجرای ERPدر سازمان :    1
3-1 اهميت فرآيندها (شناخت فرآيندها):     4
4-1 ERP  موفقيت ها و شكست ها :    5
5-1تعاريف     8
6-1ماژولهاي استاندارد در:ERP    8
7-1مزاياي ERP:    9
8-1نكات مهم درپياده سازي ERP:    9
9-1دلايل استفاده از ERP در سازمانها :    9
1-9-1يكپارچه سازي اطلاعات مالي:    10
2-9-41يكپارچه سازي اطلاعات سفارشات:    10
3-9-1استاندارد سازي و سرعت در فرايندهاي توليد:    10
4-9-1كاهش حجم انبارداري:    10
5-9-1استانداردسازي اطلاعات منابع انساني:    10
10-1كاربردهاي : ERP    11
11-1آينده

ERP:    12
12-1يكپارچگي سيستمهاي نرم افزاري :    12
13-1راه حل يکپارچه سازي جامع:    14
14-1نتيجه    14
فصل دوم:
2- SCM    15
فهرست مطالب
عنوان     صفحه

1-2- مدیریت زنجیره تامین SCM چیست ؟     15
2-2نرم افزار مدیریت زنجیره تامین چه وظیفه ای دارد ؟    16
 3-2 آیا نیاز به نصب نرم افزار مدیریت منابع سازمانی ( ERP) قبل از نرم افزار
 مدیریت زنجیره تامین (SCM) میباشد ؟     18
4-2 هدف از نصب نرم افزار مدیریت زنجیره تامین چیست ؟...................................20   
5-2 چه موانعی بر سر راه نصب نرم افزار مدیریت زنجیره تامین وجود دارد ؟ ...........21
1-5-2  بدست آوردن اطمینان تامین كنندگان مواد اولیه و شركای تجاری . ............21
2-5-2  مقاومت داخلی در برابر تغییر    22
3-5-2  اشتباهات اولیه     22
4-5-2آیا استفاده از این سیستمها بهتر است یا تهیه و نصب سیستم خصوصی ؟ .......23
5-5-2 تصمیمات زنجیره تامین در چه حیطه ای هستند ؟ .......................................24
فصل سوم:
ترجمه: نقش ابزار ERP  در تقسیم اطلاعات زنجيره تامين ، همکاری
 و بهينه سازی هزينه    26
1-3خلاصه    26
2-3 مقدمه    26
3-3ابزار ERP :فرصت ها وموانع (محدودیت های) زنجیره تامین یکپارچه..............27
4-3 حمایت کمی برای بهینه سازی زنجیره تامین     30
1-4-3 : روابط سنتی     31
2-4-3:شراکت ، JIT  ، همکاری واشتراک سیاست های بهینه    33
3-4-3 شبکه زنجیره تامین    35
5-3 فاکتور های سازماني    37
1-5-3راهکارها و موانع     38
فهرست مطالب
عنوان     صفحه

2-5-3 چارچوب همکاری سطوح مختلف     39
6-3 خلاصه و راهنمای جستجو در آينده     41
1-6-3چگونه ما مي توانيم در شركتها براي تبادل اطلاعات انگيزه ايجاد كنيم  ؟    ......41
2-6-3 انتخاب وجمع آوری اطلاعات در تقسیم بین شرکاء چگونه است ؟..............42
3-6-3  یکپارچه سازی وبهینه سازی مدل های تجاری چگونه است ؟.....................42
4-6-3 بهترین عملیات در سیستم همکاری چیست ؟...............................................42
فصل چهارم :
ترجمه: تأثير برنامه ريزي منابع شركت بر روي مديريت زنجيرة تاميننتيجة
 تحقيقات و پژوهش موسسه مطالعاتي اروپايي «دلفي»...............................................44
1-4 خلاصه    44
2-4 مقدمه    45
3-4 مديريت زنجيرة تامين يا همان سيستمSCM در شبكة اقتصادي:.......................50
4-4 سيستم های ERP    54
5-4 روش تحقيق     58
1-5-4 طرح تحقيقاتي موسسه دلفي     58
2-5-4 صورت جلسه نهايي تحقيق به روش دلفي     60
6-4 نتايج تحقيق به روش دلفي     64
7-4 بحث و گفتگو و تصميم گيری     66
1-7-4 موقعيت ها و فرصت های SCMبرای ERP    66
1-1-7-4 سفارشات انبوه     66
2-1-7-4استاندارد سازی    67
3-1-7-4 فناوری اطلاعات جهاني     68
2-7-4 ضعف های SCM سيستم های ERP کنوني     69
1-2-7-4نقص در توسعه کارايي شرکت     70
2-2-7-4 کمبود انعطاف پذيری درسازگاری با تغيرات زنجيره تامين    70
3-2-7-4 فقدان توانايي حمايت از تصميمات پيشرفته     73
فهرست مطالب
عنوان     صفحه

4-2-7-4فقدان ساختار سيستمي باز و زير سيستم ها(ماژول)    75
8-4 نتيجه گيری     75
مراجع   77

منابع انگليسي..........................................................................................................78

180 صفحه

 

 

اضافه کردن نظر


آخرین ارسال شده های آرشیو مقالات مدیریت

آخرین مطالب سایت

دانلود اپلیکیشن وب سایت دانش پلاس

سفارشات انجام انواع پروژه های دانشجویی

دریافت مقالات دلخواه شما

از طریق نرم افزار اندروید دانش پلاس

نرم افزار اندروید دانش پلاس

ضمانت پرداخت

سفارشات تلفنی

کاربران گرامی دانش پلاس توجه داشته باشید در صورت نبودن مقاله ی مرتبط با موضوع شما می توانید با شماره تماس و آی دی تلگرام زیر در ارتباط باشید تا در صورت امکان برای شما فراهم کنیم . 

شماره تماس:09384211635

آی دی تلگرام: maleki70@

Scroll to top